Het nemen van supervisie is voor je verdere ontwikkeling als therapeut noodzakelijk, als ook ten behoeve van kwaliteitsbevordering van ons gehele 'veld'. Daarnaast wordt er steeds meer een beroep op ons als therapeuten gedaan vanuit de samenleving, waar een hoge mate van stress, en het presteren onder stress, de alledaagse normaliteit is geworden. Daar dienen we mee om te kunnen gaan, als mens en als beroepsbeoefenaar. Zo staan we er niet alleen voor, hebben we een gezonde backup en staan ons meer hulpbronnen ter beschikking, waardoor we ons gesteund voelen en die we in kunnen zetten ten voordele van onze cliënten.

Zoals je op mijn website kunt lezen, ben ik geschoold in: lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie, ondersteuning bij (hoge) stress en traumaverwerking (o.a. met Somatic Experiencing, TRE, EMI), Resource Therapy (gericht op onze Persoonlijkheidsdelen) transgenerationele problematiek (Systemische werk), Energie Psychologie en spirituele therapie.

Ook richt ik me meer en meer op traumaverwerking bij babies en kleine kinderen.

Praktisch
tarief:
Individueel € 100 per uur. De sessie kan zowel Live als Online.
Groepssupervisie: 2 personen € 85 pp / 1½ uur, 3 personen € 80 pp / 2 uur, 4 personen € 75 pp / 3 uur.

 

Met mijn bedrijf (Latihan, Coaching Training Therapie) ben ik als docent geregistreerd in het CRKBO-register.

Verder sta ik geregistreerd als Somatic Experiencing leertherapeut. Studenten SE kunnen met sessies bij mij hun credits voor certificering behalen.