Praktische Cliënt Informatie

Duur en frequentie sessies

We beginnen met een intakegesprek om te kijken of het klikt. De afspraken vinden vervolgens 1 x per week of 1 x per 2 weken plaats, afhankelijk van jouw behoefte.
Misschien ben je met een aantal sessies al voldoende geholpen om verder te kunnen, maar soms duurt het langer.

Over het algemeen komen de mensen naar mij toe die al heel veel therapie gevolgd hebben, regulier en alternatief. Vaak ook werken ze zelf met mensen en zijn ze hoog gevoelig.


Mocht je eerst meer informatie willen hebben voordat je besluit sessies te nemen, dan ben je van harte uitgenodigd om telefonisch je vragen te stellen (06 - 1649 1264).

 

Tarieven

Een sessie duurt een uur en kost € 90. Als er meer tijd nodig is voor de sessie wordt de extra tijd hiervoor navenant in rekening gebracht.
Als de werkgever betaalt gelden andere tarieven.

Vergoeding:
Mijn investering is geheel gericht op uitbreiding van specifieke vakkennis op gebied van trauma en stressvermindering, als wel op spiritueel energetische therapie. Dat betekent dat ik er (nog niet) voor gekozen heb om opnieuw Medische- en Psychosociale Basiskennis te doen. Daardoor wordt mijn therapie momenteel niet door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering (hoewel er cliënten zijn die beweren dat ze wel vergoeding krijgen). Mogelijk is vergoeding mogelijk vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Annuleren
Annuleren is kosteloos tot 48 uur van tevoren. Na die tijd worden niet nagekomen afspraken in rekening gebracht.

 

Beroepsorganisatie

Ik ben registerlid van de SBLP (lidnr. 25015604): de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie, en val onder de door de SBLP gehanteerde beroepscode en het klachtreglement.

In geval van een klacht:
proberen we dit uiteraard eerst samen op te lossen. Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met mij als uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris.

Mijn beroepsvereniging SBLP kent een klachtenregeling.

Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.
Praktisch wordt dit behandeld door: CAM COOP.

Ik ben voor tuchtrecht aangesloten bij de Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementair Zorg), registratienr 808173T.