Trauma

Er zijn verschillende definities van trauma te geven. Hier sluiten we aan bij de omschrijving die dr. Peter Levine (Somatic Experiencing) gebruikt:
Trauma is het lichamelijke effect (met haar emotionele en geestelijke componenten) van iedere gebeurtenis -of serie van gebeurtenissen- welke ooit te onverwacht, te snel of te groot was om er in betreffend moment afdoende op te kunnen reageren.
De draaglast overschreed toen de draagkracht. Je weerbaarheid was onvoldoende. Gevolg: je raakte overweldigd.

Dit betekent dat grote gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld oorlog, trauma kunnen veroorzaken, maar ook relatief kleine alledaagse, zoals bijvoorbeeld een kind dat van een fietsje valt (ook al lijkt die niet iets te mankeren op het moment zelf).
Maar ook een stressvolle impact vóór, tijdens of na de geboorte.

Getuige zijn van iets (of iemand) dat een ander mens of dier geweld aan doet, kan ook bij jou leiden tot een trauma.
Waar het steeds om gaat is in hoeverre is je weerbaarheid in betreffend moment groot genoeg.

Een trauma ontstaat wanneer een gebeurtenis een blijvend schokeffect heeft op een organisme. Als het ware heelt tijd de wonden niet.
Hier vind je een lijst met gebeurtenissen die tot mogelijk trauma kunnen leiden.

Aanwijzingen voor trauma-gerelateerde problemen

 1. Relatief kleine triggers roepen een grote tot overmatige respons op. De reactie staat niet in verhouding tot wat er werkelijk gebeurde. In het moment van hier-en-nu komt lading mee vanuit het verleden.
  Het is heel belangrijk dat je leert waar te nemen wat het eerste begin is van opbouwen van lading. Wat zijn je lichamelijke sensaties zodra je getriggerd wordt? Merk je je angst, woede of de overweldiging, en waardoor? Of is er juist een doods gevoel of een enorme distantie tot de persoon of het gebeuren? En hoe bouw je vervolgens bewustzijn op dat je keuzes hebt voorafgaande aan het (af)reageren of het niet kunnen reageren?
  Vanuit meerdere opties is een andere keuze mogelijk.
  Een meer passend antwoord op de trigger nu, in plaats van een reactie nu op hetgeen in het verleden voor je (levens)bedreigend was.
 2. Steeds weer opnieuw in dezelfde pijn vervallend ondanks het vele werk wat je er al aan gedaan hebt;
 3. Aantrekken van pijn, ellende, ongeluk, ziekte? Periodieke herhaling; soms in een ander jasje. Als het ware magnetisch ervoor zijn;
 4. Gevoel van schuld, schaamte, hulpeloosheid.

In elke persoon die getraumatiseerd is zijn in bepaalde mate altijd vier kernsymptomen aanwezig:

 1. Hyperactivering;
 2. Contractie of samentrekking;
 3. Dissociatie;
 4. Immobiliteit of bevriezing, verbonden met het gevoel van hulpeloosheid.

Daarbuiten kunnen er vele andere symptomen optreden; al of niet tegelijkertijd. Bijvoorbeeld:
Verhoogde waakzaamheid, overdreven emotionele- en schrikreacties, slaapproblemen, schaamte, schuldgevoelens, paniekaanvallen, angsten, woede-uitbarstingen, vermijdend gedrag, bedplassen, (onverklaarbare) lichamelijke pijnen.
Lees verder onze uitgebreide lijst met meer voorbeelden van symptomen.

Traumasymptomen kunnen altijd aanwezig zijn of ze herhalen zich van tijd tot tijd. Meestal treden traumasymptomen op in clusters, en verworden zo tot syndromen.
Deze syndromen worden in de loop der tijd steeds complexer. Het verband met de oorspronkelijke gebeurtenis wordt evenwel steeds losser.
Er lijkt geen verband te zijn met dat wat eerder, misschien wel lang geleden, is gebeurd. (Tientallen) jaren later openbaart het probleem zich bijvoorbeeld pas. De emmer is vol en loopt over.

Hier vind je een lijst van oorzaken van trauma, onderverdeeld in een aantal groepen.

Trauma ontstaat niet alleen als gevolg van gebeurtenissen in ons eigen leven. Bekend is dat ook gebeurtenissen in het leven van familieleden, zelfs van generaties terug, ons beïnvloeden. En soms in die mate dat zich opnieuw ook in ons leven een daarmee verbonden trauma ontwikkelt.

Hoe kom je vrij van Trauma?

Er zijn diverse methoden om vrij te komen van trauma. Ik maak hiervoor gebruik van onder andere:

 • Somatic Experiencing, een lichaamsgerichte benadering van trauma.
 • Resource Therapy, een klinisch model dat zich richt op de delen van de persoonlijkheid.
 • EMI (Eye Movement Integration), een zachtere methode dan EMDR en met meer oogbewegingen om zo het gehele visuele veld te kunnen benaderen.
 • Energie Psychologie, oorzaak van trauma bezien als verstoring van ons energiesysteem. Bijvoorbeeld met WHEE, een gecombineerde benadering van EMDR en EFT.
 • Systemisch werk, inzicht in en heling van transgenerationeel trauma.
 • Spirituele therapie, heling in co-creatie met ons mulit-dimensionaal lichtlichaam.