Resource Therapie is een trauma geïnformeerde empowerment psychotherapie, gebaseerd op het inzicht dat de persoonlijkheid is samengesteld uit delen. Het deel dat een probleem vormt in de therapie is zelden het deel dat moet worden veranderd. Het deel dat het probleem presenteert klaagt over een ander persoonlijkheidsdeel. De Resource Therapeut brengt het deel van de persoonlijkheid dat verandering nodig heeft in het bewustzijn, zodat er direct mee gewerkt kan worden. Dit maakt een snellere, diepere en langduriger verandering mogelijk.

Resource Therapy werd ontwikkeld door professor Gordon Emmerson als een klinische ontwikkeling van zijn kennis van Ego State Therapy, cognitieve psychologie, hypnose en ervaring van cliënten.

Aan Resource Therapy ligt een persoonlijkheidstheorie ten grondslag. De volgende termen zijn de kern van die theorie:


Resource Deel: een persoonlijkheidsdeel
Bewuste Deel: Slechts één Resource Deel mag het bewustzijn op elk moment bezetten.
Oppervlakte delen: Andere delen die observeren en in wisselwerking staan met het Bewuste Deel. Deze delen zullen herinnering hebben aan wat er gebeurde toen ze aan de oppervlakte waren. Het Bewuste Deel is in staat om hun suggesties of klachten te horen.
Onderliggende delen: Onderbewuste delen die losstaan (gedissocieerd zijn) van het bewustzijn. Ze zullen zich niet herinneren wat er gebeurde toen ze onderliggend waren.
Als een Resource Deel zich naar het Bewuste verplaatst vanuit een onderliggende positie zal de persoon zich niet herinneren wat er net gebeurde. Soms herkennen cliënten dit tijdens het rijden of tijdens het lezen. Een persoon die lijdt aan Dissociatieve Identiteitsstoornis zal dit vaak opmerken.
Delen wisselen regelmatig van positie vanuit de Bewuste, Oppervlakte- en Onderliggende posities.

 

De delen die tesamen de persoonlijkheid vormen zijn voornamenlijk ontstaan in de eerste jaren van ons leven. Ieder ontstaan deel heeft zijn eigen neuraal netwerk en zijn eigen fysiologische kenmerken, en daarmee ook eigen gedragingen. Evolutionair gezien ontwikkelt een deel zich als het leven bedreigd wordt (al of niet feitelijk). Biologisch gezien gaat het om overleven.

Ieder deel heeft daarvoor zo zijn/haar kwaliteiten en is daarmee een hulpbron voor ons als organisme. Vandaar de term: Resource Deel.