Wat is Systemisch Werk?

Bedoeld wordt hier het Systemisch Werk dat geïnitiëerd is door Bert Hellinger (Duitsland). Zijn oorspronkelijk werkwijze en gedachtengoed is inmiddels door velen na hem vanuit eigen ervaring, achtergrond en discipline 'ingekleurd' en verder ontwikkelt.

Het Systemisch Werk is voortdurend in ontwikkeling en wordt in vele landen op allerlei gebied toegepast.

Waarvoor is Systemisch Werk te gebruiken?

Systemische Opstellingen geeft helderheid in problemen die systematisch van aard zijn en maakt deze letterlijk zichtbaar. Tevens geeft dit richting aan oplossing.

Een oplossing die zich als vanzelf ontvouwt.

Wanneer zijn Problemen van Systematische aard?

De praktijk leert ons dat dit onder andere is bij particulieren:

 • Het voelt zwaar, alsof men een juk op de schouders heeft;
 • Een gevoel van buitengesloten zijn;
 • Gevoelens van vervreemding en depressivitieit;
 • Herhalen van geschiedenis;
 • Familieconflicten;
 • Geen eigen plek (school, werk, familie);
 • Trauma.

Voor specifiekere voorbeelden kijkt u naar FamilieOpstellingen, OrganisatieOpstellingen en OnderwijsOpstellingen.

Bert Hellinger introduceerde FamilieOpstellingen op basis van een fenomenogische houding. Later ontwikkelde dit zich ook naar OrganisatieOpstellingen.

Opstellingen als instrument worden voor veel specifieke doeleinden ingezet en krijgen vaak een benaming die daar direct mee verbonden is:

 • FamilieOpstellingen
 • OrganisatieOpstellingen
 • LoopbaanOpstellingen
 • OnderwijsOpstellingen
 • Structuuropstellingen
 • Systemisch denken en handelen
 • Enz.
 • RelatieOpstellingen
 • OvervloedOpstellingen
 • TraumaOpstellingen
 • GezondheidsOpstellingen
 • HomeopathischeOpstellingen
 • Systemisch Coachen
 

Er wordt dan ook samenvattend gesproken van Systemische Opstellingen of Systemisch Werk (naar Bert Hellinger).