Jan Peeters

Vanuit innerlijke nood ben ik zelf op zoek gegaan naar meer bewustzijn ten aanzien van mijn eigen rol en aandeel in de relatie met andere mensen en de wereld om mij heen, waar ik natuurlijk deel van ben.

Die innerlijke nood toonde zich in mij door mega stress (ook trauma gerelateerd), ervaren van shockverschijnselen, langdurige uitputting (de man met de hamer) als ook chronische pijn.

Begrip van mijn hooggevoeligheid en het ontdekken van mijn spirituele aard helpen me hierbij.

De behoefte om helderheid te hebben over mijn eigen rol heeft onder meer te maken met een ervaren van hulpeloosheid, me vrij willen voelen van afhankelijkheid en het helen van mijn zielenpijn, als wel dat ik ‘weet’ dat we als mens het vermogen hebben onszelf altijd weer ‘op te kunnen richten’(veerkracht). Soms is dat eenvoudig zelf te doen, maar er zijn ook fasen in ons leven dat we daarbij hulp nodig hebben.

Het doorvoelen en doorleven van eigen ervaringen en deze graag als hulpbron ter beschikking te stellen aan jou, mijn medemens, heeft geresulteerd in het voeren van een eigen praktijk: psycho-sociaal en spiritueel, gebaseerd op een lichaamsgeorienteerde benadering.

Specialisatie: stress- en traumaverwerking, het belichamen van onze ervaringen, ons zijn (embodiment) en van onze ziel / essentie (incarnatie).

Supervisor lichaamsgeorienteerde psycho(sociale) therapie i.o.

Leertherapeut Somatic Experiencing.

Somatic Experiencing, Tension Releasing Exercises, Resource Therapy, Traumaverwerking voor Babies en kleine kinderen (pré-, peri- en postnataal trauma), Eye Movement Integration, Familie-en Organisatieopstellingen, Inner Child werk, Energy Psychology, Spirituele Therapie.