Ga naar pagina inhoud

Bij TraumaOpstellingen wordt de opstellingsmethode aangewend om een traumatische gebeurtenis in perspectief te zien en haar hoge impact te (gaan) verwerken en te integreren. Deze impact kan lichamelijk, emotioneel en psychisch zijn. Ook 'zielenpijn' hoort hierbij.

Voor mij heeft de traumabenadering van dr. Peter Levine, Somatic Experiencing®, handvaten gegeven om op een veilige en hoopvolle manier met trauma om te gaan. Ook in de 'wereld' van Systemische Opstellingen wordt van de daardoor verkregen inzichten al volop gebruik van gemaakt.
In eerste instantie bij persoonlijk trauma, maar heel voorzichtig ook bij trauma in organisaties.

Wat is Trauma?

Wat trauma is wordt op verschillende manieren uitgelegd.
Hier gaan we er vanuit dat trauma het desastreuze effect is van een gebeurtenis of serie gebeurtenissen, die destijds te onverwacht, te snel en/of te groot was om op dat moment te kunnen verwerken. De draaglast was toen te groot voor onze draagkracht.

Zijn er Gevolgen voor de Behandeling?

Wanneer je als vraagsteller met trauma te maken hebt, dient ook opstellen heel voorzichtig te gebeuren. Uit eigen ervaring weet ik dat je gehinderd of overweldigd kunt worden door je traumaverschijnselen.

Veel mensen zijn zich niet bewust dat hun doen en laten beperkt wordt door traumaverschijnselen. Je kunt verdoofd zijn, hoofdpijnen krijgen, minder goed horen of zien. Of zelfs bijzonder alert en bang zijn van wat je voor je ziet of hoort, zonder er besef van te hebben.

Hierdoor sluit je je af van wat zich kan tonen in de opstelling. Een opstelling heeft dan veelal niet het gewenste resultaat. Een op dat moment juiste en exact op jou afgestemde begeleiding is dan helemaal van groot belang.

Wanneer zijn TraumaOpstellingen Nuttig?

TraumaOpstellingen kunnen hierbij vooral nuttig zijn bij iets wat in beginsel een ander familielid is overkomen, maar wat zich ook in jouw leven manifesteert en jou (of je kinderen) beperkt of doet lijden. Er hiermee zicht op krijgen leidt van inzicht naar een vrij komen van trauma.

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Particulieren

Organisaties

Kalender (Aktiviteiten)