Ga naar pagina inhoud

Lege Midden is een Taoïstisch begrip van Lao Tzu. Hij spreekt in de Tao-Te-Ching over de werking van het zich terugnemen en terugtrekken in het legen midden.
Centraal staan in de Tao Te Ching 'het volgen van de Tao' en Wu wei, 'het niet ingrijpen, het loslaten', dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan.

Wu wei is een grondstelling in het Taoïsme dat een begrip inhoudt van weten wanneer wel te handelen (i.a.w. actief op te treden) en wanneer niet te handelen.
De letterlijke betekenis van wu wei luidt: "niet handelen tegen de aard der dingen in". Een onderdeel van het paradoxale begrip wei wu wei, komt als volgt tot uitdrukking: "handelen door niet te handelen".

Wu wei wordt in het Taoïsme vaak geassocieerd met water en de wijze waarop water zich gedraagt. Ofschoon water vloeit en geen weerstand biedt heeft het toch in zich graniet te eroderen.
Water heeft geen vaste vorm zoals een steen of stuk hout, het stroomt overal en kan de kleinste ruimtes vullen. Het lijkt of water niets doet en toch doet het iets.
Het gaat er om je niet tegen een stroom te verzetten, te kiezen uit de vele richtingen de stroom vloeit en de gevolgen te accepteren.

Het Taoïsme is niet een filosofie van niets doen, maar wel van deelnemen aan het leven, de natuur. Het gaat om (geconcentreerd) zijn op de goede weg (Tao).
"Wu wei" als onderdeel van het dagelijks leven, en de uitvoerbaarheid van "wei wu wei" zijn essentiële onderdelen van Chinese filosofie, en vooral het Taoïsme.
Het uiteindelijke doel van "wu wei" is het streven naar een evenwichtige situatie en zodoende, zacht en onmerkbaar, in harmonie te geraken met het zelf, anderen, en de omgeving.

Bron: Wikipedia - Nederlandse vertaling.

Bert Hellinger: 'Wie zich in het lege midden terugtrekt is zonder vrees. Als vanzelf ordent zich het vele om hem heen, zonder dat het zich beweegt. In het lege midden is men met krachten, die uitstijgen boven het ik en zijn ik-planningen, verbonden. Wanneer je vanuit het lege midden waarneemt, duiken plotseling oplossingsbeelden, oplossende zinnen en handelingen op die je dan volgt'.

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Particulieren

Organisaties

Kalender (Aktiviteiten)