Ga naar pagina inhoud

De belangrijkste methodes zijn ademtherapie en lichaamswerk, rebirthing, hypnotherapie, NLP, geleide fantasie, voice dialogue, primal-vasthoud therapie en familieopstellingen naar Bert Hellinger.
Binnen neohypnotherapie zien we de therapie als weg naar meditatie: een waarnemen in het hier-en-nu., vrij van onze trances.

Ademtherapie
Dit is een vorm van 'opluchtende' ademtherapie, die een combinatie is van rebirthing (Leonard Orr), holotropic breathing (Stanislav Grof) en reichiaans lichaamswerk (Wilhelm Reich).

De bevrijding van geblokkeerde adem geeft toegang tot belangrijke oergevoelens. Met ademtherapie is het mogelijk om beperkende overtuigingen rondom en ook na onze geboorte te verkennen en los te laten.
We gaan vrijer ademen en meer leven.

Lichaamswerk
Wilhelm Reich ontwikkelde zijn eigen vorm, Reichiaans Lichaamswerk. Alexander Lowen en John Pierrakos hebben Bio-energetica ontwikkeld.

Door lichaamswerk wordt het lichaamsbewustzijn bevorderd, de ademhaling verdiept en de vitaliteit versterkt. Bij lichaamswerk richt je je op spierspanningen.
Door specifieke oefeningen kan daarbij bevroren energie vrij komen en oude psychische pijn losgelaten worden.
Je komt opnieuw in contact met je eigen krachtbronnen.
Je wordt weer levendig en meer je natuurlijke zelf.

Primal-vasthoudtherapie
Je maakt contact met primaire gevoelens en wordt hierbij ondersteund om deze te uiten. Je wordt je bewust hoe belangrijk deze basale gevoelens in je leven zijn en hoe bevrijdend het is om ze naar buiten te brengen.

Vaak blijven mensen in secundaire gevoelens hangen van ontevredenheid, zinloosheid en leegte, omdat ze het contact met hun primaire gevoelens kwijt zijn.

Deze gevoelens een plek geven schept ruimte voor de vervulling van onze basisbehoefte aan verbinding, aandacht, vrijheid en liefde.

Gestalt
Binnen neohypnotherapie wordt gestalt vooral gebruikt om onverwerkte vroege gevoelens naar ouderfiguren te onderzoeken en te integreren Dit gebeurt via gestaltdialogen tussen de drie belangrijkste deelpersoonlijkheden: kind, ouder en volwassene.
In onze jeugd waren bepaalde gevoelens en gedragingen taboe, omdat ze te vaak negatief werden beoordeeld. Via gestaltdialogen krijgen we helder welke verborgen potentie in deze ontkende en onderdrukte schaduwdelen schuil gaat.

Juist omdat er sprake was van een taboe, zitten hier mogelijk ook lagen van schaamte en shock omheen. Daarvoor kunnen we vaardigheden uit de traumatherapie of co-dependency gebruiken. Ook kan een hartsmeditatie je verzachten en vrij maken van de schaamte en/of shock.

Trance en geleide fantasie
Trance en lichte hypnose maken het mogelijk om tot diepere ontspanning en meditatie te komen. Herinneringen die vergeten of verdrongen waren, kunnen hierdoor bovenkomen.
Aan het onbewuste kunnen dan verruimende suggesties worden aangeboden, met als doel inperkende jeugdervaringen te verwerken en te transformeren.

Meditatie
Binnen neohypnotherapie wordt veel aandacht besteed aan onze gekwetste hartgevoelens. Ons hart heeft helende en transformerende kwaliteiten.
In een liefdevolle zachte aanwezigheid wordt in hartmeditatie oprechte aandacht gegeven aan de kwetsuren rondom je hart.
Hierdoor kun je je steeds meer openstellen voor het leven vanuit je oorspronkelijke open en vrije natuur.
Overigens wordt er ook gewerkt met andere meditatievormen.

Familieopstellingen naar Bert Hellinger
FamilieOpstellingen geeft helderheid in problemen die geworteld zijn in het familiesysteem.
Soms behoort een probleem dat we hebben , en de klachten en symptomen die we daardoor ervaren, eigenlijk bij een familielid. Dit kan zelfs een familielid zijn die in een voorgaande generatie leefde.
We hebben als het ware ons letterlijk diens lot aangetrokken. Dit lot bepaalt mede ons leven nu.
Hierdoor worden we bijvoorbeeld ziek, lopen relaties niet, hebben we problemen op ons werk, enzovoort.

Familieopstellingen als methode helpt ons om zicht te krijgen op deze onbewuste verbinding. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om ons te bevrijden van dit ons beperkende of zelfs ziekmakende lot.
Hier lees je meer informatie over FamilieOpstellingen.

Karakterstrukturen
Het model van de vijf karakterstrukturen van Wilhelm Reich geeft inzicht in hoe we als kind bedreigende situaties overleefden. We kunnen deze bedreigingen van het kwetsbare kind ontwikkelingstrauma´s noemen.
Min of meer traumatische ervaringen in de jeugd kunnen zo overheersend zijn dat iemand als volwassene in gelijksoortige situaties nog steeds verstart en bevriest.

Elke karakterstruktuur heeft zo zijn eigen vormen van bevriezen en dus ook zijn eigen manieren om geleidelijk te ontdooien.
Het is belangrijk dat de zelfregulering van het lichaam via verschillende ontspannende en natuurlijke methoden hersteld wordt.
ier lees je meer informatie over Karakterstrukturen.

NLP
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.
Hoe doet . .
Modelleren
Middels NLP focussen we ons op oplossingen.
Hier lees je meer informatie over NLP.

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Particulieren

Organisaties

Kalender (Aktiviteiten)