Ga naar pagina inhoud

Bij Innerlijk Kind werk gaan we ervan uit dat in ons onze kindervaringen nog heel levendig en vooral bepalend zijn voor ons doen en laten.

Het Innerlijk Kind in ons staat symbool voor enerzijds het magische kind dat open en vrij is. Dat leeft in onschuld en vertrouwen. Dat nieuwsgierig is zonder oordeel vooraf (a beginner's mind) en leeft in het hier-en nu.
Anderzijds zijn er ook de beelden en programma's ontstaan vanuit het gekwetste kind in ons.

Binnen Neohypnotherapie noemen we dat het Zorgenkind. Dit Zorgenkind heeft zich ingeperkt en aangepast aan zijn omgeving waarvan het afhankelijk is. De manieren die het gevonden heeft om te trachten in zijn behoeften te voorzien waren noodzakelijk om te overleven (overlevingsstrategieën).

Dit staat symbool voor de in onze kindertijd opgelopen verwondingen welke ons leven blijven verstoren. Althans totdat we er ons van bewust zijn.

Dan is het mogelijk van onze wonden en de daaruit voortkomende beperkingen, gedragingen en gedachten getuige te zijn, zonder dat deze ons nog bepalen. We hebben dan het vermogen om andere wegen te kiezen.

Op een andere manier onze relaties aan te gaan. En meer en meer als de volwassene in onze behoeften te voorzien.

De pijn die gepaard gaat met onvervulde verlangens en behoeften kunnen we dan voelen en een plek geven in onszelf.
We zijn er niet (meer) van afhankelijk, we zijn er vrij van.

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Particulieren

Organisaties

Kalender (Aktiviteiten)