Ga naar pagina inhoud

Inleiding

FamilieOpstellingen geeft helderheid in problemen die geworteld zijn in het familiesysteem. Het is een praktische ervaringsgerichte methode. En door haar eenvoud heel laagdrempelig en verbluffend krachtig.

Problemen kunnen liggen op het gebied van gezondheid, en zowel lichamelijk, emotioneel als psychisch zijn. Ze kunnen van relationale aard zijn en te maken hebben met bijvoorbeeld school of werk. Hier vind je enkele voorbeelden.

Problemen zijn 'systemisch' als ze veroorzaakt zijn door een onbalans in het betreffende (familie)systeem. Het systeem roert zich, geeft impulsen af. Degenen die gevoelig zijn voor deze specifieke impulsen, raken verstrikt in de dynamieken die hierdoor worden opgeroepen.

Verstrikkingen

Oorzaak van systemische verstrikkingen zijn met name impactvolle gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen beïnvloeden en bepalen ons lot. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld: vroege dood, miskraam, misdrijf, buitensluiten van een familielid, nationaliteits- of cultuurconflict.

Aanwijzingen welke kunnen duiden op systemische verstrikkingen zijn onder andere:

Systeemwetten

Een systeem is in onbalans zodra we 'ongehoorzaam' zijn aan de systeemwetten. Bert Hellinger zag in dat deze door ieder lid of element van het systeem dienen te worden geëerbiedigd.

Deze wetten zijn een natuurlijk gegeven en waarborgen een gezond (voort)bestaan van het systeem:

  1. Binding: Ieder lid of element
    a) is met de andere elementen en met het geheel verbonden;
    b) heeft het (geboorte)recht om erbij te horen;
  2. Ieder familielid of element heeft zijn eigen unieke plek. Deze plek is bepaald door de tijd dat een lid onderdeel is van het systeem en bepaalt zo de rangorde. We spreken van anciënniteit;
  3. Er dient evenwicht te zijn in geven en nemen: De behoefte aan gelijkwaardigheid.

Deze wetten vinden hun 'brandsof' in onze basale menselijke behoeften.

FamilieOpstellingen als methode

De technische beschrijving van een opstelling is hier te zien.

Opstellingen kunnen zowel ervaren worden in groepsverband als in een individuele sessie.

Het voordeel van een workshop met meerdere deelnemers is dat de intensiteit van de opstelling vaak groter is. Tevens ondersteunen zij elkaar in het neerzetten van een duidelijk en objectief beeld.
Eventuele meerdere lagen kunnen sneller zichtbaar worden gemaakt.

Soms kiezen mensen voor opstellen in een individuele sessie.
Het één op één werken kan als veiliger worden ervaren. Er worden kleinere stappen gezet. Er is meer ruimte voor individueel proceswerk.

Vanuit de ervaring die we opdoen met FamilieOpstellingen in het veld worden we ons meer en meer bewust dat traumatische ervaringen onderdeel zijn van de op te stellen problematiek. Belangrijk bij het opstellen is dat de vraagsteller (cliënt) vrij is van beperkende trauma invloeden met betrekking tot zijn/haar ingebracht thema op het moment van opstellen. Trauma-invloeden beperken het vrije waar- en opnemingsvermogen. De vraagsteller kan in dat geval mogelijk niet een opstelling in haar geheel 'nemen'.

Wel dient hierbij de vraag gesteld te worden of de begeleider (opsteller, therapeut) wel ook juist is afgestemd op de vraagsteller zelf. Als dit niet het geval is, is er sprake van projectie (tegenoverdracht) welke onbewust is, danwel niet ondersteunend en voedend ten gunste van de cliënt wordt ingezet.

Praktisch gezien betekent dit dat een opstelling slechts zover 'getoond' dient te worden als dat de cliënt kan bevatten en het effect daarvan kan integreren. Mogelijk dat een opstelling op zo'n moment zelfs te vroeg komt.

Hoe neem je deel?

Deelnemen kan als volgt:
Je brengt zelf een vraag in, je laat je opstellen als "familielid" in de opstelling van anderen (representant), je bent toeschouwend deelnemer. En uiteraard is er de combinatie van deze drie.

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Particulieren

Organisaties

Kalender (Aktiviteiten)