Ga naar pagina inhoud

Hoe gaat praktisch een familieopstelling in zijn werk?

Voorgesprek / interview

De vraagsteller (cliënt) dient aan te geven - zo kernachtig mogelijk - wat het thema of probleem is.

De familieopsteller (therapeut, begeleider) vraagt naar indringende gebeurtenissen in de familie. Deze blijken een gezonde balans in het systeem te verstoren. In samenspraak bepalen beide wat opgesteld dient te worden, en voor wie en voor welke posities representanten ingezet gaan worden.

Drie Fasen van Behandeling

Fase 1

Vervolgens intuïtief uitkiezen van representanten, zonder daarbij te letten op grootte, gelijkenis, specifieke kenmerken. Vaak blijkt zelfs het geslacht van de representanten niet van belang.

In de ruimte zetten van de representanten door de vraagsteller vanuit een 'niet weten'. Een variatie hierop is het over te laten aan 'het veld' en de representanten zelf.

Fase 2

De opsteller (therapeut) gaat één voor één de representanten af en vraagt wat ze op betreffende plek waarnemen.

Op grond van de verkregen informatie kan het zijn dat één of meer representanten van plek veranderen. Na iedere wijziging kan opnieuw gevraagd worden naar wat op plekken door de representanten wordt waargenomen. Soms ook worden zogenaamde 'helende zinnen' uitgesproken door de representanten.

Fase 3

Dit is de eindopstelling. Er ontstaat een beeld van wat mogelijk is, wat tot oplossing kan leiden. Dit beeld wordt wel de 'verborgen symmetrie van de liefde' genoemd. Hierin heeft ieder lid van de familie de juiste plaats en functie.

Werkwijze

De 1e fase geeft de herinneringen en innerlijke beelden van de cliënt weer. Dit is een visuele representatie van de wijze waarop het familiesysteem invloed uitoefent op de cliënt. Dit kan al een eerste indruk geven van de verborgen dynamiek in het familiesysteem.

In de 2e fase wordt stap voor stap gezocht naar het systemisch evenwicht en een liefdevolle oplossing.

In de 3e fase is het evenwicht bereikt. Dit wordt waargenomen door alle aanwezigen. De representanten ervaren dat ze op de juiste plek staan. Vaak ook voelen ze zich dan ontspannen.
De overige aanwezigen (cliënt, opsteller en de deelnemers aanwezig als getuigen) ervaren een algehele ontspanning en opluchting.

Nabespreken

Vaak maak ik mee dat er tijd wordt genomen om na te bespreken. Soms is dit zinvol. Bijvoorbeeld om de representanten de mogelijkheid te geven enkele gevoelens en bevindingen die voor de cliënt hulpvol zijn uit te spreken. Het kan de representanten daarbij de mogelijkheid bieden om gemakkelijker vrij te zijn van de plek die ze in de opstelling ingenomen hebben.

Nabespreken kan ook verwarrend werken. Maar al te gemakkelijk willen de aanwezige groepsleden (dus ook de getuigen) vanuit liefde voor de cliënt (als ouders) de cliënt nog iets verder helpen. Een belangrijk criterium hierbij is dat men zich steeds de vraag stelt of datgene wat men te zeggen heeft iets toevoegt (sterker maakt) of juist iets wegneemt bij de cliënt (zwakker maakt).

Een opstelling kan ook aan kracht inboeten doordat de groepsleden analyserende vragen stellen omdat ze zo graag willen begrijpen en willen leren.
Het is zeker ook de verantwoording van de begeleider om dit in goede banen te leiden.

Om de cliënt te ondersteunen zoveel mogelijk innerlijk bij zijn opstelling te kunnen blijven, wordt vaak gesteld dat er minimaal 2 weken incubatietijd is. Dat het goed is om gedurende deze tijd bij de beleving en ervaring te blijven en nog weinig van de opstelling te bespreken met andere mensen.

Om in deze periode bij de ervaring van de opstelling te blijven kan het behulpzaam zijn om thuis een tastbaar symbool (bijvoorbeeld een foto) te zetten op een speciale plek. Wees daarbij bewust van je lichamelijke sensaties en gevoelens.

Een opstelling kan het beste afgebroken worden als:

Vaak kan dit veroorzaakt worden door bewustzijnsbeperkende traumatische invloeden.

Overige opmerkingen

Het kan zijn dat een opstelling nog niet echt rond is en om een vervolg vraagt.

Opstellingen kunnen zowel in groepen gedaan worden als individueel, en ook met objecten als 'representant'.

Voorbeelden van objecten als representant zijn:

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Particulieren

Organisaties

Kalender (Aktiviteiten)