Ga naar pagina inhoud

Werken en Leren in een Gezond Pedagogisch Klimaat

Bij veel scholen en onderwijsinstellingen ligt de focus hierbij op het kind, de leerling/student. Het klimaat is er voor hen.
Wat ik weinig tot niet zie benadrukt is dat het zelfde klimaat van belang is voor het gedijen en functioneren van de gehele onderwijsorganisatie, in al haar geledingen, i.c. bestuur, directie, onderwijsondersteunend personeel en de leraren.

Wat is de Huidige Werkelijkheid?

In het onderwijs is er duidelijk de intentie en verlangen om een gezond pedagogisch klimaat te creëren. Er wordt veel energie in gestoken.
Echter door allerlei verstoringen in de praktijk verwordt het tot een doel op zich in plaats van dat het de noodzakelijke en gewenste bedding creëert. Het is vervolgens een heet hangijzer en er wordt nog meer energie ingestopt.

Momenteel ontwikkelt zich steeds meer kennis en ervaring over de aard en het wezen van mogelijke verstoringen.
Het blijkt dat het systeem waarvan we deel uit maken eigen wetten en regels heeft.
Zodra deze systeemwetten niet worden gevolgd heeft dit effect op de verschillende plekken en deelnemers van het systeem.
We kunnen verstrikt raken in door het systeem opgeroepen patronen, welke vervolgens ons doen en laten nadelig beïnvloeden.
En wat ons beïnvloed, beïnvloed ons onderwijzen en leren.

Systemische Verstrikking

Enkele voorbeelden van verstoringen als gevolg van mogelijk systemische verstrikking zijn:

Systemisch Denken en Handelen

Systemisch denken en handelen is een laagdrempelige en eenvoudige methode die inzicht geeft en vaak ook tot oplossing aanzet.
Hierbij wordt rekening gehouden met de systeemwetten waaraan we onderhevig zijn en met de plek en de mogelijkheden van de mens (leraar en leerling) die tot betreffend systeem behoort.

Hiermee hebben we de mogelijkheid vrij te zijn van verstoringen waarin we anders vast blijven zitten.
Er kan opnieuw contact worden gemaakt met het wezenlijke van het onderwijs en met je passie en creativiteit daarbij.
Er ontstaat een heldere open structuur, vrij van systemische verstrikkingen, welke zich uit in rust, duidelijkheid en veiligheid.

Kortom die een werkelijk gezond pedagogisch klimaat ondersteunt, waarbinnen het zowel voor de leerling als voor de gehele onderwijsorganisatie goed toeven en werken is.

Een goed leesbaar boek over systemisch denken en handelen in het onderwijs is van Marianne Franke-Gricksch 'Jij hoort bij ons'. Ook een absolute aanrader voor ouders.

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Organisaties

Particulieren

Kalender (Aktiviteiten)