Wat is WHEE?

WHEE staat voor Wholistic Hybrid - afgeleid van EMDR en EFT. Deze methode is bedacht en ontwikkelt door Daniel J. Benor, MD, een Canadese psychiater. Hij werkt er nu (2010) ca. 7 jaar mee en claimt dat WHEE zo succesvol is dat hij zelfs een geld-terug-garantie aanbiedt aan de mensen van zijn workshop and seminars als deze niet een positief effect ervaren door ermee te (laten) werken.

WHEE is een van de snelst werkende van de vele op meridiaan gebaseerde therapieën en maakt gebruik van de onderzoeksdatabase van EMDR.

WHEE is een zelf heling methode, met andere woorden je kunt deze op jezelf toepassen en vrij komen van je probleem. WHEE is in beginsel holistisch van aard: het helpt ons op elk niveau van ons bestaan, lichamelijk, emotioneel, mentaal, relationeel (met andere mensen en ook met onze omgeving) en geest. WHEE helpt heel snel en is zeer effectief, en is als methode zo simpel dat het eenvoudig aan te leren is.

WHEE helpt vrij te zijn van psychologische en lichamelijke pijn, zelfvertrouwen te vergroten en verbetert sport- en werkprestaties.
WHEE transformeert onze houding met betrekking tot stress, van irritatie, frustratie tot wanhoop, in acceptatie, vergeving en zelfs naar dankbaarheid dat je hiermee mogelijkheden worden aangereikt om je 'emmers' met rotzooi te legen welke je met je mee draagt.

Een ervaring:
Een secretaresse in Dan's kantoor leed onder migraines welke zo ernstig waren dat haar dokter haar ingeroosterd had voor hersenscans om een eventueel tumor of een ander lichamelijk probleem uit te sluiten. Door WHEE te gebruiken, ervoer ze ter plekke dat de migraine stopte. En bleven nieuwe aanvallen uit binnen enkele weken.

Meer ervaringen - cases - vindt je hier.

Helpt WHEE bij Pijnklachten?

Pijn reageert dramatisch op WHEE.
Pijn door trauma, arthritis, migraines, en andere oorzaken, reageren meestal binnen minuten. Zelfs als deze reeds sinds lange tijd aanwezig is.
Waar we evenwel op dienen te letten is, dat pijn vaak een deel is geworden van iemand's leven. Zonder pijn kan de persoon zich onverwacht heel ongemakkelijk voelen in bepaalde situaties als ook in relatie tot de mensen om hem heen. Het goede nieuws is dat WHEE ook hiervoor met succes gebruikt kan worden.

Niettemin kan het soms heel belangrijk zijn de pijn beetje bij beetje te laten verminderen. Dan kan de persoon beetje bij beetje zijn draagkracht vergroten en zowel de lichamelijke als de emotionele gevolgen van het verminderen van de pijn een plek geven. Dit is nodig om een terugval naar de 'oude' pijnbeleving te voorkomen en meer en meer tot zelfregulatie te komen1.

Wat zijn de Resultaten?

WHEE en aanverwante benaderingen werken snel en zijn in potentie effectief voor o.a. post-traumatische stress, sportproblemen, relatieproblemen en onopgeloste emotionele problemen zoals voortdurend verlies, 'vretende' boosheid, emotionele/relationele wonden, grote angsten, phobieën, onzekerheden, gebrek aan zelfvertrouwen, enz.

WHEE leidt tot prestatieverbetering.
WHEE helpt je jezelf te vergeven in de overtuiging dat je 'het beter had moeten doen' of meer, sneller, ... WHEE helpt te accepteren dat je in betreffend moment precies hebt gedaan wat je moest of kon doen, en dat je nu meer bekwaam bent in het omgaan met de gevolgen van de situatie van toen.

WHEE verschaft je een duidelijke manier om op een positieve manier om te gaan met de negatieve gevoelens van nagenoeg ieder probleem dat je tegenkomt. Het helpt je je innerlijke 'emmer' waarin je al je emotionele troep hebt opgespaard, te legen. Je weet wel, die plek vanbinnen waar we alle onverwerkte gevoelens wegstoppen als we niet weten hoe we een stressvolle situatie kunnen oplossen.

Wanneer werkt WHEE niet?

Uit ervaring weten we dat wanneer het niet werkt, het meestal ligt aan:

  1. De client heeft zijn probleem niet helder en scherp genoeg geformuleerd in de affirmatie.
  2. Men teruggeeft dat de herinnering niet afgezwakt is. Dit is een incorrecte verwachting. Het zijn juist de negatieve gevoelens bij een probleem die verminderen en niet de herinnering aan de feitelijke gebeurtenis.
  3. Men is vergeten het ontladingspunt te masseren op het moment dat er een blokkade is in het proces.

1 Hierbij blijkt Somatic Experiencing van grote waarde te zijn.