Ga naar pagina inhoud

Mijn eerste werkervaring was in de accountancy als assistent-accountant. Daarbij studerend voor register-accountant. Ik heb zowel bij een groot accountantskantoor gewerkt als bij een kleiner.
Ook soortgelijk werk gedaan bij de Nationale Woningraad en later werkzaam geweest bij een woningcorporatie. Ik werd er niet gelukkig van.

Terugkijkend heb ik er veel van geleerd: leren denken en handelen vanuit verschillende concepten, en het kunnen switchen daarin. Leren registreren, zonder waardeoordeel. Verschillende talen spreken.
Ik bedoel niet alleen Engels en Duits, maar vooral de taal van degene met wie ik te maken heb. Leren netwerken, gevoel ontwikkelen voor ethiek.
Wat betekent belangenverstrengeling? Hoe is het om verschillende petten op te hebben en is dat werkbaar?
Maar ook macht en onmacht, flexibiliteit, aanpassing en manipulatie, zelfstandigheid en afhankelijkheid.

Mijn Visie

Ik ben ervan overtuigd dat we in beginsel hier op aarde zijn om ons te ontwikkelen als mens en als ziel, en daarmee onze eigen unieke bijdrage hebben aan het geheel.
Dat we opnieuw steeds meer voeling hebben met elkaar en met onze wereld, de aarde, vanuit de wetenschap dat we met alles verbonden zijn en er ook deel van uit maken.
Wat betekent dat we ieder ook onze eigen unieke plek hebben en dat er een natuurlijke orde is.
En dit bezien en geleefd vanuit holistisch perspectief.

Het geheel is meer dan de som van de delen. De delen hebben een onderlinge wisselwerking.
Er is een wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding van de delen met het geheel.

Er is eenheid in lichaam, geest en ziel. En alles gebeurd en is in dit moment, in 'hier en nu'.

Voor mij is het ook een gegeven dat alles uit energie bestaat, inclusief wijzelf. En dat we tevens het bewustzijn hebben om onszelf op deze energie af te stemmen, er (mede) richting aan te geven, en er een doel/ resultaat mee kunnen bereiken, (co)creatie.

Om dit te leven en uit te dragen heb ik voor mijn bedrijf de naam gekozen: Latíhan, Coaching Training Therapie. Latíhan betekent letterlijk oefening.
Ik zelf ken het als de voortdurende oefening in overgave aan de bron van ons bestaan en daarmee aan de essentie van wat en wie we zijn.
Door afstemming hierop geeft dit stroming en richting aan ons leven, werk en ondernemen.

Ik voel tevens de behoefte dit op een praktische concrete manier uit te dragen. De ene keer alleen en de andere keer projectmatig onder een gezamenlijke 'vlag'.
Waarbij ik me richt op zowel individuen als op bedrijven.

Ik ben opgeleid in:

KvK: 17229662

Tel.:+31 (0)73 - 5493222

Gsm.: +31 (0)6 - 16491264

Particulieren

Organisaties

Kalender (Aktiviteiten)